| Investice | Nemovitosti | Investiční zlato | Stavební spoření | Pojištění | Hypotéky | Hotovostní půjčky | Úvěry | Zhodnocení peněz |


14.10.2022


» SBERBANK CZ - dostupné informace ohledně prodeje úvěrů jiné bance


Insolvenční správkyně zkrachovalé Sberbank CZ oznámila, že bude o prodeji úvěrů v nominální hodnotě 47,7 miliardy korun jednat exkluzivně s Českou spořitelnou.

Insolvenční správkyně zkrachované Sberbank CZ Jiřina Lužová bude na základě rozhodnutí věřitelského výboru jednat o uzavření kupní smlouvy o prodeji úvěrového portfolia banky exkluzivně s Českou spořitelnou. Lužová to sdělila ČTK.

Věřitelský výbor rozhodl na základě nabídky České spořitelny, která za úvěrové portfolio nabídla kupní cenu, jež by podle Lužové společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ měla dostačovat ke stoprocentnímu uspokojení Garančního systému finančního trhu, fyzických osob a malých a středních podniků.

» číst celý článek (Zdroj: Seznamzpravy.cz)


25.06.2021


» ČSOB Pojišťovna - pomoc klientům zasažených bouří a tornádem


Škody z tornáda jsou likvidní a hrazeny z pojištění. Nejjednodušší pravidlem pro klienta je, co nejdříve pojistnou událost pojišťovně nahlásit, což může učinit telefonicky, e-mailem nebo z klientské zóny v počítači, mobilu, smartbankingu. V ČSOB Pojišťovně aktuálně posílili týmy pracující v terénu i v kontaktním centru.

Obecně známý a doporučovaný postup takovéto pojistné události je:

  • Pokud je to možné, zachovejte klid a zabraňte vzniku dalších škod.
  • Vzniklou událost nafoťte a sepište rozsah poškození.
  • Po zdokumentování a sepsání můžete začít s odstraňováním následků.
  • S opravami, které neohrožují vaše zdraví nebo majetek, vyčkejte po prohlídce nebo domluvě s pojišťovnou.
  • Událost co nejdříve oznamte pojišťovně ON-LINE, přes klientskou zónu nebo telefonicky na čísle 466 100 777.


Co se týká výplaty pojistného plnění, tak vše začíná nahlášením události. Jakmile se pojišťovna od klienta o škodě dozví, trvá v případě takovýchto škod vyplacení řádově v dnech. V úvahu samozřejmě připadá i vyplacení zálohy na pojistné plnění.

Držíme s Vámi a doufáme, že v případě potřeby vyřízení škody bude vše rychlé a v pořádku.

(Zdroj: ČSOB Pojišťovna, a.s.)
Pomoc klientům zasažených bouří a tornádem
22.04.2020

» Ošetřovné u zaměstnanců ve výši 80 % schváleno

Ošetřovné tak u většiny zaměstnanců pokryje zhruba 90 % jejich čisté mzdy. Nově na něj budou mít nárok i lidé pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o provedení činnosti, a to ve stejné výši jako zaměstnanci.

Poslanecká sněmovna 21. dubna 2020 schválila zvýšení ošetřovného z 60 % denního vyměřovacího základu na jeho 80 %. Výše ošetřovného se má změnit automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června 2020. Novelu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Navýšení dávky následně zajistí Česká správa sociálního zabezpečení, jakmile bude zákon schválen.

Nárok na ošetřovné budou mít i ti, kteří své dítě nebudou moci dát do školy v době, kdy už bude částečně obnovená výuka.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
16.04.2020

» Senát dal zelenou půlročnímu odkladu splátek

Senát dnes v režimu zrychleného jednání schválil návrh úvěrového moratoria. Až na půl roku bude možné odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Novějších úvěrů, kreditních karet nebo kontokorentů se toto opatření netýká.

Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19.

Odklad splátek bude umožněn běžným spotřebitelům, OSVČ i firmám. Splácení budou moci podle své volby odložit buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.

Splácení budou moci podle své volby odložit buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží. Splátky zůstanou ve stejné výši. Odklad splátek je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků.

Během doby odkladu i nadále poběží úrok podle uzavřené smlouvy. Firmy budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny. Naopak spotřebitel a OSVČ jej zaplatí později, a to až po splacení celé jistiny.

Klient bude moci odkladu v režimu zákonného moratoria využít i tehdy, pokud už předtím uzavřel s bankou dohodu o odložení splátek. V takovém případě si bude moci vybrat variantu, která je pro něj výhodnější. Buď se může rozhodnout zachovat původní dohodu s bankou po celou dobu, na kterou byla uzavřena, nebo může tuto dohodu zachovat jen po část sjednané doby a následně vstoupit do režimu zákonného moratoria.

Úvěrové motaroium podepsal již i prezident - klienti mají možnost žádat na webových stránkách svých bank. Vě většině případů je nutné požádat o odklad splátek pro každý úvěr zvlášť. Nicméně doporučujeme sledovat webové stránky bank, kde jsou pravidelně aktualizované informace.

» číst celý článek (Zdroj: MFČR - www.mfcr.cz)
08.04.2020

» Přehledně: Jaké jsou podmínky pro odklad splátek

Odklad splátek hypoték a úvěrů běží již několik dní, banky i některé nebankovní společnosti tak samy reagovaly na zhoršenou finanční situaci některých svých klientů. Počet žádostí napříč bankovním trhem již překonal hranici 140 tisíc.

Banky nyní odklad splátek umožňují podle vlastních pravidel. Minulý týden vláda schválila jednotný postup odkladu splátek, který posvětil i Parlament. Poté, co zákon projde celým schvalovacím procesem, stane se závazným pro všechny banky. Odklad splátek úvěrů a hypoték se tak bude zpracovávat podle jednotných pravidel.>

Odklad bude umožněn všem klientům> (fyzickým osobám, živnostníkům i firmám), kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad koronavirové epidemie. Tuto skutečnost klient uvede v žádosti o odklad splátek.

O odklad splátek musí klient sám aktivně požádat, není možné, aby zničehonic přestal splácet. Banky na svých webových stránkách zveřejnily formuláře žádostí, doporučují, aby je klienti využívali a upřednostňovali před návštěvou poboček.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál novinky.cz)


23.03.2020

» Termín přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovny se posouvá na srpen

Osoby samostatně výdělečně činné mohou letos podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 zdravotním pojišťovnám až do 3. srpna 2020, a to bez udělení pokuty za pozdní podání. Jak se uvádí v prohlášení Svazu zdravotních pojišťoven ČR, jde o mimořádné opatření, související s šířením onemocnění COVID-19, které navazuje na aktuální kroky vlády ČR a schválený liberační daňový balíček.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
20.03.2020

» Na co máte nárok, když kvůli nebezpečí koronaviru nemůžete pracovat?

Zavřené továrny, přerušená činnost, karanténa, děti nechodí do školy… Nelze vykonávat zaměstnání a musíte být doma. Jaké jsou v takovém případě mzdové nároky nebo nároky na sociální dávky?

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
19.03.2020

» Odklad splátek úvěrů a hypoték: Banky stále řeší, jak na to...

Koronavirová epidemie zkomplikuje mnoha klientům splácejícím úvěry i hypotéky jejich finanční situaci. Banky se již před několika dny dohodly, že jim umožní odklad splátek na tři měsíce. Ovšem, jaký zvolí postup, je stále nejasné.

Odklad splátek se nepromítne do jejich platební historie v registru dlužníků (stále se ale řeší podrobnosti). Nicméně další podmínky, za jakých banky splátky odloží, se stále řeší. Ve hře je například to, zda klientům po dobu odkladu odpustí úrok i poplatky, či se bude jednat jen o pouhé posunutí splácení. Na dané metodice se banky dosud nedohodly.

Podle mluvčí České bankovní asociace (ČBA) Moniky Petráskové banky nyní intenzivně komunikují s ČNB. Na nedávném prezídiu ČBA se dohodly, že si ve věci odkladu splátek nebudou navzájem konkurovat.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál novinky.cz)
19.03.2020

» Delší ošetřovné, nově pro OSVČ a pomoc firmám

Prodloužení ošetřovného pro zaměstnance po celou dobu zavřených škol a ošetřovné mimořádně i pro OSVČ. Vláda také přispěje na mzdy zaměstnanců firmám, které musely přerušit svoji činnost.

Ošetřovné bude ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Po dobu mimořádných opatření na něj budou mít nárok také rodiče dětí do 13 let – dosud jej mohli čerpat pouze rodiče dětí do 10 let.

Ve formě speciální dávky budou moci ošetřovné čerpat mimořádně také živnostníci a podnikatelé, kteří kvůli péči o dítě nemohou dál vykonávat svoji činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. OSVČ za standardních podmínek nemají nárok na ošetřovné, a to ani v případě, že si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Po dobu zavřených škol a školek budou mít nárok na 424 Kč na den, tedy kolem 13 000 Kč měsíčně.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
13.03.2020

» Změna termínu daní 2020: Do kdy a jak zaplatit daně a pojistné?

Daně počkají. Tak by se dal nazvat vstřícný krok finanční správy, ale pozor. Termíny se nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí. Ve výsledku to však vyjde podobně.

V nově stanoveném termínu bude možné podat daňové přiznání s tím, že ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do už zmíněného 1. července 2020. Pokud tedy daňové přiznání podáte a zaplatíte až v tento den, žádné sankce vám nehrozí.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)


------------------------------------------------------------------------09.03.2017

» Banky utáhnou kohouty. Na některé hypotéky už možná nedosáhnete

Od dubna se sníží dosažitelnost vlastního bydlení. Banky totiž výrazně omezí nabídku hypoték s LTV mezi 80 a 90 %, o které je velký zájem. Jak? Výrazným zvýšením úrokových sazeb. Ačkoli od prosince platí nový zákon o spotřebitelském úvěru, který toto odvětví začal výrazněji regulovat, mnohem více do poskytování samotných hypoték promluví další doporučení centrální banky.

Už ve Zprávě o finanční stabilitě, kterou Česká národní banka (ČNB) vydala během loňského června, upozorňovala na uvolněné úvěrové standardy a přijímání zvýšených rizik finančními institucemi. To, že je tato jejich snaha umístit volné peněžní prostředky do jisté míry způsobena uvolněnou měnovou politikou, zatím ponechme stranou.

Podstatné je, že centrální banka v tomto dokumentu zveřejnila další soubor doporučení, která mají za cíl dále omezit poskytování úvěrů s vysokým LTV. První omezení v tomto směru se týkala 100% hypoték (tedy hypoték s LTV ve výši 100 %). Další od října 2016 zapověděla úvěry nad 95 % LTV a úvěry s LTV ve výši od 85 do 95 % omezila jen do 10% podílu celkového objemu nových úvěrů na bydlení.

Další várka „doporučení“ začne platit nyní v dubnu. Úvěry s ukazatelem LTV mezi 80–90 % by nově neměly překročit 15% podíl všech úvěrů zajištěných nemovitostí. Zároveň by banky neměly poskytovat hypotéky s LTV nad 90 %.

Banky samozřejmě počítají s tím, že se doporučením budou řídit. Většina z nich přiznala, že to bude mít vliv na cenu a dostupnost úvěrů. Ostatně příprava na změnu je na trhu vidět už teď. Je to jednoduché. Tím, že úvěry s LTV mezi 80–90 % by nově neměly překročit 15% podíl všech úvěrů zajištěných nemovitostí, budou banky v momentě, kdy se k této hranici přiblíží, tyto hypotéky zdražovat, aby omezily poptávku. Nebo ještě zpřísní skórování klientů při posuzování jejich bonity.

Abyste se od dubna 2017 vyhnuli hypotékám v „dražších pásmech“, předpokládá to pětinu ceny nemovitosti z vlastní kapsy. To ve větších městech nebude zanedbatelná částka, tím spíš, že ceny nemovitostí hlavně v minulém roce výrazně vzrostly.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Banky utáhnou kohouty. Na některé hypotéky už možná nedosáhnete
13.09.2016

» Banky: Stoprocentní hypotéku si pořizuje jen minimum klientů

Hypotéku stoprocentně zajištěnou nemovitostí si pořizuje jen malý podíl klientů a ani s blížícím se koncem těchto hypoték se zájem o ně nezvýšil. Vyplývá to z ankety mezi největšími peněžními ústavy. Nabídka hypoték krytých ze sta procent hodnotou nemovitosti od října na základě doporučení České národní banky skončí.

Banky a stavební spořitelny od října nebudou moci poskytovat úvěry na bydlení na 100 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Výrazně uvolněné standardy při poskytování hypoték jsou podle centrální banky rizikem pro finanční stabilitu. Stoprocentní hypotéka je riziková jak pro banku, tak pro klienta, což se projeví hlavně ve chvíli, kdy se zvýší úroky a navíc klesnou ceny nemovitostí. Pokud by se klient dostal do problémů a hrozil by i prodej nemovitosti, mohla by nastat situace, kdy prodejní cena nemovitosti ani nepokryje dluh vůči bance.

Maximální limit pro výši hypotéky bude od října 2016 pouze 95% hodnoty zajištěné nemovitosti a od dubna 2017 pak 90%.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál e15.cz)
Banky: Stoprocentní hypotéku si pořizuje jen minimum klientů


12.09.2016

» (Ne)bezpečné bezkontaktní karty. „Ukradli“ jsme desítky tisíc

Ztratíte bezkontaktní kartu, přívěšek, mobil… Než na to přijdete, někdo ji může zneužít. Provedli jsme bezpečnostní test a nestačili jsme se divit.

Když v Česku světlo světa spatřily bezkontaktní platební karty, jejich vydavatelé i karetní společnosti média a veřejnost ujišťovali, že bezkontaktní karty jsou bezpečné a není třeba se obávat jejich zneužití při ztrátě. Ne, že by nešly vůbec zneužít, ostatně platební karta nikdy nebyla vzorem stoprocentní bezpečnosti, ale šlo o to, že každá bezkontaktní karta má nastavený počet transakcí bez zadání PIN, po jejichž naplnění vyzve k zadání PIN a bez toho už neprovede žádnou bezkontaktní transakci.

V této iluzi byli držitelé platebních karet dodnes. Vše se mění naším testem, který jsme provedli a který prokázal, že vyžádání náhodného zadání PIN je historií a bezpečnost vydavatelé karet řeší buď jiným způsobem, anebo ji zcela přehazují na držitele karty.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
(Ne)bezpečné bezkontaktní karty. „Ukradli“ jsme desítky tisíc
29.08.2016

» Nový rodičovský příspěvek: čerpání na půl roku a volba i pro nepojištěné

Do Sněmovny jde návrh změn pravidel pro čerpání rodičovského příspěvku. Vybírání dávky by mělo být ještě flexibilnější pro lidi s vyšším příjmem a pro ty bez nemocenského pojištění. Na začátku září by měli poslanci jednat o změnách rodičovského příspěvku, které navrhla vláda.

Změny u rodičovského příspěvku se dotknou hlavně lidí s vyššími příjmy, kteří mohou čerpat tzv. zrychlenou variantu, a pak naopak těch, kteří si nyní rychlost čerpání vybrat nemohou, protože neměli nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství, PPM), a nebylo možné jim tak stanovit denní vyměřovací základ (DVZ), kterým se rychlost čerpání řídí.

Novela zákona o státní sociální podpoře navrhuje zrušit horní strop pro maximální měsíční výši dávky při zrychleném čerpání, tedy onu hranici 11 500 Kč. Nově by maximální měsíční dávka odpovídala 70 % 30násobku DVZ. Celý rodičovský příspěvek bude možné vyčerpat nejrychleji zhruba za půl roku, i s mateřskou tak bude trvat podpůrčí doba asi rok pro ty, co se rychle chtějí vrátit do zaměstnání.

Rodiče bez nemocenského pojištění, kterým nevznikl nárok na mateřskou (PPM), a nyní tak musí čerpat čtyřletou variantu, by podle nových pravidel mohli zvolit délku čerpání příspěvku do částky 7600 měsíčně.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Nový rodičovský příspěvek
11.08.2016

» Nabyvatel nemovitosti zaplatí daň za převod až v listopadu 2016. Co se ještě mění?

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude od listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti. Vyplývá to ze zákona č. 254/2016 (ve Sbírce zákonů vyhlášen 5. srpna 2016), kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Nyní platná legislativa uvádí, že poplatníkem je prodávající (převodce), pokud se obě strany nedohodnou jinak. Právní úprava u této jediné daně umožňuje oběma stranám se od zákona odchýlit a dohodnout, že daň zaplatí kupující (nabyvatel).

Od listopadu kupující i prodejce nemovitosti o tuto smluvní volnost přijdou a jediným poplatníkem bude nabyvatel. Tím zároveň dojde ke zrušení institutu ručení. V současnosti totiž platí, že pokud je poplatníkem prodávající nemovitosti, je kupující ručitelem. V případě nesplnění povinnosti převodce tak je nucen daň zaplatit ze svého a vymáhat ji po něm soudní cestou. Opačně ale institut ručení nefunguje a pokud je poplatníkem kupující, ručení se neuplatňuje.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Nabyvatel nemovitosti zaplatí daň za převod až v listopadu.


21.06.2016

» Při splácení hypotéky rodiny často hazardují

Až na hranu svých možností jde při financování vlastního bydlení stále více Čechů. Pokud by v příštích letech došlo na výrazné zvýšení úrokových sazeb nebo se zhoršila ekonomická situace, mohou mít lidé problém se splácením hypotéky. Zvyšující se nebezpečí, na které v minulém týdnu reagovala zpřísněním pravidel pro hypoteční trh Česká národní banka, potvrdil aktuální průzkum agentury Ipsos.

Desetina domácností, které splácejí hypotéku, vynaloží na bydlení více než tři čtvrtiny všech svých příjmů, ukazuje průzkum. Zástupci centrální banky před takovým rizikem ale varují. "Některé domácnosti jdou se svými příjmy a výdaji skutečně na hranu - berou si vysoké úvěry v poměru ke svým příjmům. Splátky jim pak odčerpávají značnou část příjmů," řekl minulý týden viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál ihned.cz)
15.06.2016

» Stoprocentní hypotéky (možná) došly. ČNB se jich bojí

Bankovní sektor je stabilní, centrální bance se ale nepozdává zrychlený růst úvěrů. Od října chce proto začít utahovat kohoutky a omezit úvěry s vyšším podílem LTV.

Český finanční sektor je odolný vůči možným nepříznivým šokům. Je dokonce silnější než loni a byl by schopný se vypořádat i s velmi silnou recesí. Teoretickým zdrojem rizik pro další stabilitu by se v budoucnu mohl stát zrychlený růst úvěrů. Vyplývá to z výsledků zátěžových testů a analýzy České národní banky (ČNB).

Už v loňském roce centrální banka vydala balík doporučení k řízení rizik při poskytování retailových úvěrů zajištěných nemovitostí, kde stanovila hlavně limity ukazatele LTV. Z hodnocení dodržování těchto doporučení v druhé půli loňského roku vyplývá, že většina subjektů se daných doporučení drží, ale některé instituce přesto poskytují část nových úvěrů s LTV i nad 100 % a překračují limit 10 % objemu nově poskytnutých úvěrů s LTV nad 90–100 %. U rozšířené skupiny hypoték poskytovaných s LTV mezi 80 a 90 % jich pak měla skoro třetina vysoké hodnoty LTI (poměr výše úvěru a čistého ročního příjmu) a zároveň DSTI (poměr měsíční splátky a čistého měsíčního příjmu). Třetinu z těchto hypoték dostali lidé s čistým příjmem do 25 tis. měsíčně, což napovídá o tom, že banky jsou ochotné podstupovat větší riziko a dávat spotřebitelům vyšší úvěry vzhledem k jejich příjmům.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Stoprocentní hypotéky (možná) došly.
27.05.2016

» Tři věci, které změní novela u daně z nabytí nemovitých věcí

Volnost při stanovování poplatníka i institut ručení dělají v praxi zmatky. Vyřešit by je měla novela, která ale někomu zvýší daň, i když sazba zůstane stejná. Už od roku 1993 stanovuje český daňový systém při převodu nemovitosti poplatníkem daně převodce, stejně jako přiznává statut ručitele nabyvateli. S účinností nového občanského zákoníku dostala daň v roce 2014 nový kabát a z daně z převodu nemovitostí se stala daň z nabytí nemovitých věcí. Už samotný název tehdy mohl napovědět o tom, kterým směrem změny zamíří. Návrh, který nyní projednává Poslanecká sněmovna, by měl přenést povinnost placení daně výhradně na kupujícího.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Tři věci, které změní novela u daně z nabytí nemovitých věcí


01.03.2016

» Nové tarify za platbu elektřiny od příštího roku nebudou

Nové tarify za platbu elektřiny od roku 2017 nebudou platit, řekla předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková. Úřad podle ní tarifní strukturu přepracuje a je možné, že nebude tolik postavena na velikosti jističe, jak bylo dosud plánováno.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál novinky.cz)


03.02.2016

» Čím jsou dnes peníze kryty? Dluhem

Bankovky kryté zlatem? Fikce… Rezerva v podobě zlatého pokladu? Přežitek. Pryč jsou ty časy, kdy se ještě prohlašovalo, že peníze jsou kryty zlatem. Povinnost směnit papírovou bankovku nebo státovku za zlato bývala stejně různými šalamounskými způsoby omezována – třeba směnitelností jen velkých částek za slitky o hmotnosti asi 12,5 kg (tzv. standard zlatého slitku).

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Čím jsou dnes peníze kryty?
26.01.2016

» Z daňového bonusu by měla být sociální dávka. Kdo ji získá, se neví

Stát nedokáže zabránit podvodům s daňovými bonusy, tak je raději oseká. To vše jen kvůli několika podvodníkům a neschopnosti státu podvodům předejít. Ministerstvo financí ČR spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí na přeměně daňového bonusu v sociální dávku. O jeho zrušení už se přitom spekulovalo i v minulosti. Do budoucna tak budou mít možnost využít dávku asi jen zaměstnanci a podnikatelé s nižšími příjmy. Důvodem rušení daňového bonusu je podle ministerstva financí jeho časté zneužívání.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
31.08.2015

» Lovci nehod jsou „zadarmo drazí". Asistence je často v ceně pojištění

Polovina řidičů neví, že má v povinném ručení předplacené asistenční služby. Klienti pojišťoven tak zbytečně utrácí peníze za služby nesmluvních asistenčních společností, tzv. lovců nehod. Pojišťovny poskytují svým klientům v rámci povinného ručení i havarijního pojištění různé balíčky asistenčních služeb. Zajímavostí je, že český projekt Linky 1224 je i v evropském měřítku unikátní. Paradoxně tak samotní „lovci nehod“ přispěli k tomu, aby se pojišťovny postavily do obranné pozice a vymyslely dobrou službu pro své klienty.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Lovci nehod jsou „zadarmo drazí
27.07.2015

» Zákon o úvěru: přehledně, co se mění a jaké bude mít dopady

Nový zákon o úvěru má zamést s neférovými úvěrovými společnostmi. Zároveň však zpřísní podmínky i stávajícím úvěrovkám a bankám. Zabránit činnosti lichvářských firem a nastavit pravidla pro poskytování hypoték by měl nový zákon připravený Ministerstvem financí. Zákon o úvěru, jak se nová legislativa nazývá, bude mnohem lépe chránit běžné spotřebitele před neetickými praktikami a zároveň umožní lepší kontrolu finančních institucí, které poskytují úvěry. Banky i další společnosti, které lidem půjčují peníze, si od příštího roku budou muset zvykat na nová, přísnější pravidla. Ministerstvo financí připravilo zákon o úvěru, který má zásadně změnit finanční trh. Zahrne pod sebe všechny úvěry včetně nebankovních půjček a hypoték. Zásadní novinku chystá ministerstvo i u hypoték. Hypotéky bude možno zdarma předčasně splatit. Za to si dnes banky účtují často vysoké poplatky.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Zákon o úvěru: přehledně, co se mění a jaké bude mít dopady


11.05.2015

» Nový zákon si posvítí na realitní makléře

Činnost realitních zprostředkovatelů by měl konečně regulovat zákon. Zavede povinné pojištění makléřů, nároky na kvalifikaci i úschovu peněz. Jiné problémy ale opět neřeší. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje přípravu zákona, který upraví činnost realitních makléřů. Ta je v České republice dosud neregulovaná. Nová právní úprava vznese nároky na kvalifikaci a zavede povinnost sjednání pojištění odpovědnosti za škodu i správu peněz klientů na odděleném účtu. Účinnost samotného zákona se zatím odhaduje na 1. 1. 2017, případně 1. 7. 2017.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Nový zákon si posvítí na realitní makléře
27.03.2015

» Jak (ne)znemožnit refinancování hypotéky?

Pokud máte hypotéku a zvažujete či jednou budete chtít ji refinancovat, zbystřete nad nepříjemnou novinkou nazvanou negative pledge. Ta může vaše zaječí úmysly zásadně změnit. Negative pledge patří mezi významné záludnosti hypoték. Jde o zákaz zcizení (prodeje) nebo zatížení (zástavy, věcného břemena, atd.) zapisovaný formou věcného práva do katastru nemovitostí na list vlastnictví příslušné nemovitosti. Banky si noveˇ mohou do smluv s klienty dát tento požadavek, aby spolu se zástavním právem k nemovitosti byly do katastru zapsány i tyto nové právní instituty, které prakticky znemožnují refinancování bez souhlasu a součinnosti původní banky. Tento nástroj, jak v případě potřeby ztížit refinancování, dal bankám nový občanský zákoník.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Jak (ne)znemožnit refinancování hypotéky?


25.02.2015

» Na co si dát pozor při výběru spořicího účtu?

Čím komplikovanější a nepřehlednější podmínky, tím více práce dalo týmu, který spořicí produkt připravoval, aby byl výhodný pro banku a klient splakal nad výdělkem. Pro konzervativního klienta bude asi lepší zůstat u banky, která nabídne průměrný spořicí účet. Na takovém účtu bude existovat minimální omezení nakládání s prostředky a klient může klidně spát bez nutnosti každý týden studovat ceník a měnící se podmínky. Úspory můžete spravovat v teple domova prostřednictvím klávesnice svého počítače. Dálkově ovládané spořicí účty dnes představují neopomenutelnou součást portfolia rodinných financí a bankami či záložnami běžně nabízený finanční produkt. Vzájemně soupeřící finanční instituce dnes z různých důvodů doslova bojují o drobné střadatele a porovnáme-li nabídku bank, dojdeme k závěru, že banky se v nabídce těchto lépe úročených účtů doslova předhánějí.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Na co si dát pozor při výběru spořicího účtu?
20.02.2015

» Koupili jste auto s přetočeným tachometrem? Podejte trestní oznámení

Jestliže je tachometr upraven a v důsledku toho dojde k navýšení kupní ceny nejméně o částku 5000 Kč, jde o přečin podvodu. Pachateli hrozí několikaletý trest odnětí svobody. Jistého P. M. uznal soud prvního stupně vinným přečinem podvodu podle ust. § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku, kterého se dopustil tím, že v úmyslu neoprávněně se obohatit prodal dne 21. 1. 2010 A. Š, osobní motorové vozidlo zn. Volkswagen Caravelle 2,5 TDI za částku 379 000,– Kč s deklarovaným počtem ujetých kilometrů 171 000, ačkoli věděl, že tento stav kilometrů neodpovídá skutečnosti, když sám předmětné motorové vozidlo zakoupil dne 17. 3. 2009 za částku 7000 EUR se stavem počtu ujetých kilometrů 340 000 km, který následně upravil nebo nechal upravit, a popsaným jednáním způsobil A. Š. škodu ve výši nejméně 159 000 Kč. Za tento trestný čin byl obviněný odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Daňový formulář


18.02.2015

» Nedomyšlené důsledky výroků prezidenta

Výrok prezidenta přišel v době, kdy kursu koruny chyběl jen malý impuls k uvedení do pohybu a tento impuls jí dodal. Posílení koruny v této době ztěžuje pozici ČNB, která by v případě dosažení kursu EUR/CZK 27 musela přistoupit k intervencím. Jasné prezidentovo sdělení má nebo může mít několik vedlejších, možná nedomyšlených důsledků.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)11.02.2015

» Jak ušetřit na daních? Získejte slevy a uplatněte odpočty

Probereme si jednotlivé daňové odpočty a daňové slevy, které vám umožní výrazně si snížit daňovou povinnost za rok 2014.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Slevy na dani


11.02.2015

» Daňové odpočty životního pojištění nově aneb Jak zmást veřejnost

Možná jste také před koncem loňského roku dostali od své pojišťovny dopis, ve kterém vás seznamuje s dopadem daňových změn na vaši smlouvu o životním pojištění. Tedy, že v budoucnu si buď můžete odečítat pojistné od základu daně, nebo si zachováte možnost ze smlouvy vybírat peníze. Dále obvykle následovala instrukce, že pro zachování možnosti daňových odpočtů (tzv. „daňové uznatelnosti“) nemusíte v podstatě dělat nic. Jen přiložený dodatek smlouvy podepsat a pečlivě jej uschovat. Pokud jste si však chtěli nadále uchovat možnost prostředky vybírat, měli jste do pojišťovny odeslat podepsané zamítnutí tohoto dodatku. Vězte ale, že všechno je jinak. Tedy alespoň v otázce onoho souhlasného „nicnedělání“. Do celé problematiky totiž poměrně razantně vstoupila ČNB. Prohlásila, že „nicnedělání“ není možno považovat za souhlas a že pro zachování „daňové uznatelnosti“ musí také klient aktivně projevit svoji vůli. A to podpisem příslušného dodatku a jeho odesláním zpět do své pojišťovny.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Daňový formulář


10.02.2015

» Věčný student chtěl po otci vyšší výživné, místo toho nedostane žádné

Rodiče sice mají vůči studentům středních a vysokých škol vyživovací povinnost, ale pouze pokud dalším studiem jen samoúčelně neodkládají dobu, kdy se budou muset živit sami. Na rozdíl od obecných soudů Ústavní soud uznal otcův argument, že syn řádně nepokračuje ve studiu, když opakovaně studuje školu stejného stupně, jaký již v minulosti absolvoval. Otec dále kritizoval obecné soudy za to, že podle nich je pro posouzení trvání vyživovací povinnosti nepodstatné, s jakými výsledky syn studuje. Pokud totiž podle něj student do školy řádně nedochází, právě tak jako jeho syn – má celou řadu absencí, které si sám jako zletilý omlouvá, a nedosahuje ani průměrných studijních výsledků, není možno hovořit o řádné přípravě na povolání, která zakládá vyživovací povinnost rodiče. Zatímco syn chtěl vyšší výživné, otec se bránil placení alimentů vůbec, ať vyšších nebo v dosavadní výši. Na to ale obecné soudy neslyšely, a otec proto považoval celý proces za nespravedlivý, což Ústavní soud uznal.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Věčný student
14.01.2015

» Kam vede cesta tvá, česká koruno?

Česká koruna výrazně vůči euru, ale především americkému dolaru, oslabila. Euro bylo k dostání až za 28,45 Kč, za dolar zaplatíte 24,10 Kč. Přímo úměrně samozřejmě vůči koruně zdražují i ostatní měny. Podle ekonomů je hlavním důvodem především obava spekulantů, ale i běžných lidí obchodujících s korunou, že Česká národní banka kvůli nelichotivému vývoji inflace zahájí další kolo devizových intervencí s tím, že by intervenční pásmo posunula na 29–30 Kč za euro. Česká národní banka (ČNB) si totiž stanovila inflační cíl ve výši 2 %, který se jí nedaří udržovat. Průměrná míra inflace za celý rok 2014 byla jen 0,4 %, v prosinci vzrostla meziroční hladina jen o 0,1 %.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
Česká koruna, 22kB08.12.2014

» Bankovní šmejdi - pozor na telefonáty

Reklamní mediální masáž nabízečů doslova parazitních spotřebitelských úvěrů vehnala statisíce občanů do náruče bezohledných exekutorů, kteří na jejich majetku zbohatli a stát místo toho, aby sám provozoval vlastní bankovní instituci, která by mohla všudypřítomnou lichvu razantně omezit, všechny své banky za pár šupů prodal. Otevřel tak cestu ke gigantickému odlivu peněz do zahraničí, a to nejen skrze zisky bank, ale také skrze zisky nadnárodních prodejních řetězců, ve kterých spotřebitelské úvěry převážně končí.

» číst celý článek (Zdroj: blog iDNES.cz - Havlíček Petr)
15.10.2014

» Daňové zvýhodnění pojištění se mění. Nenechte se oklamat.

Finanční poradci argumentují tím, že "se mění zákon o daních z příjmů a je kvůli tomu třeba sjednat novou smlouvu". Je to nesmysl a nehorázné obelhávání klientů. Co se ale skutečně mění a co to pro každého klienta znamená? Aby mohl využívat nadále daňové zvýhodnění pojistného na životní pojištění, bude muset jeho pojistná smlouva od 1. 1. 2015 splňovat jednu novou podmínku: nebude umožňovat provádět výběry vložených prostředků. Pokud bude tato podmínka naplněna, bude moci na takovou smlouvu přispívat i zaměstnavatel a jeho příspěvky budou od daně osvobozené.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)

14.10.2014

» Novela zákona o daních z příjmů omezí daňové výhody pojištění.

Novela zákona o daních z příjmů obsahující novelu daňového řádu a další související novely míří nyní do Senátu. Při projednávání ve Sněmovně byly schváleny některé pozměňovací návrhy: Omezení daňových výhod u produktů soukromého životního pojištění; Bude zaveden úrok z daňového odpočtu; a další

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)


19.02.2014

» Nájemné vám nově může být zvýšeno až o 20 %.

Nový občanský zákoník přináší přesná pravidla týkající se změn výše nájemného. Nepříjemně překvapeni novým stavem mohou být nájemci i pronajímatelé. Nově účinná právní úprava (§ 2248 a § 2249 NOZ) klade při určování způsobu zvyšování nájemného na první místo dohodu pronajímatele a nájemce. Přesný popis mechanismu zvyšování nájemného tedy může být obsažen přímo v nájemní smlouvě nebo v některém z jejích dodatků. Nejčastějším způsobem úpravy výše nájemného v závislosti na době trvání nájmu bývá tzv. inflační doložka, podle které dochází ke každoročnímu nárůstu nájemného v návaznosti na průměrnou roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
najemne_zvyseni.jpg 22kB19.02.2014

» Několikrát pohřbené stavební spoření zažívá renesanci.

Stavební spořitelny jsou překvapivě optimistické. Skončila legislativní nejistota a spořicí účty s termínovanými vklady vyklidily stavebnímu spoření pozice. Ještě v roce 2010 platilo, že každý, aspoň trochu uvážlivý a na budoucnost myslící Čech, musí mít uzavřeno stavební spoření. Jednoduše proto, že díky štědré státní podpoře a relativně vysokým úrokům nebylo mezi konzervativními způsoby spoření nic výhodnějšího. To se však s příchodem nové vládní koalice zaštiťující se úsporami za každou cenu změnilo.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
29.05.2013

» Oznámení o odnětí licence a likvidaci pojišťovny AIM Általános Biztosító Zrt. (pojištění nájemného).

Podle informace od maďarského regulátora a likvidátora pojišťovny AIM Általános Biztosíto Zrt. bylo maďarským rejstříkovým soudem publikováno datum o zahájení likvidace této pojišťovny, a to 2. květen 2013. 40 denní lhůta pro přihlášení pohledávek jednotlivých věřitelů (klientů) této pojišťovny skončí 11. června 2013.

» číst celý článek (Zdroj: ČNB)
pokles.jpg, 22kB
13.10.2011

» Banky snížily úroky na spoření a opět zavádějí pásmové úročení.

Během posledních týdnů banky a záložny začaly hýbat s úroky na vkladech směrem dolů, některé přidaly i pásmové úročení, tedy to horší. Přesto přibyla novinka v podobě spořicího účtu. Většina změn u spořicích účtů, termínovaných vkladů a vkladních knížek spotřebitele nepotěší. Banky a záložny totiž spíše úrokové sazby snižovaly, i když se najde výjimka. U spořicích účtů je změn minimum, ovšem nabídka jedné z nových bank určitě stojí za zmínku.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
pokles.jpg, 22kB
10.10.2011

» Proč cena zlata stále roste? Stálý uchovatel hodnot...

Základní investorská poučka hovoří o tom, že kupovat cokoli v momentě, kdy to kupuje každý včetně Vaší trafikantky, není vhodné z toho důvodu, že se evidentně nafukuje bublina. U zlata to ale momentálně neplatí. Vzhledem k tomu, že ekonomiky stále neprosperují a těžko hledat pozitivní signály, že by v blízké budoucnosti měly, těžko lze očekávat výrazný růst úrokových sazeb. I tato historická zkušenost tak ukazuje na další růst výnosů ze zlata.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
zlate_cihly.jpg, 22kB
07.10.2011

» Tisíce Čechů nezvládají platit hypotéku.

Bankovní domy v Česku trápí růst objemu nesplácených hypoték v posledních letech. Objem nesplácených hypoték v tuzemsku totiž dosáhl k 20 miliardám. To je čtyřikrát více než před vypuknutím finanční krize. Finanční domy proto chystají přísnější postihy neplatičů.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál ihned.cz)
dluznici.jpg, 22kB


05.10.2011

» Máte šanci na hypotéku s příjmem ze zahraničí?

Pravidelný finanční příjem vždy nezajistí bezproblémové schválení hypotéky i přesto, že se žadatel nenachází v registru dlužníků, není ve výpovědní lhůtě a je zaměstnán na plný úvazek. Rozdíl je například v tom, jestli máte příjem přímo v ČR nebo ze zahraničí. V tom případě vám banka úvěr nemusí poskytnout. Opatrnější je zejména kvůli pohybu kurzu.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál mesec.cz)
zahranici.jpg, 22kB27.09.2011

» Poplatek za vedení úvěru je v Německu nezákonný.

Banky působící v České republice zatím nebudou rušit poplatek za vedení úvěrového účtu, který nejvyšší německý civilní soud prohlásil za protizákonný, a tudíž neplatný. Rozhodnutí německého soudu se skutečně přímo týká pouze bank působících v Německu.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál aktualne.cz)
poplatek.nemecko.jpg, 22kB


27.09.2011

» Češi nakupují zlato o sto šest.

Ve druhém týdnu měsíce srpna prodala jablonecká Česká mincovna investiční zlato téměř za sto milionů Kč. Nebývalý zájem o tuto investici způsobilo dění na akciových trzích. „Zlato rekordně zdražilo poté, co agentura Standard & Poor's zhoršila úvěrový rating Spojených států. Investoři mají zájem hlavně o slitky, při jejichž koupi neplatí 20% DPH.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál e15.cz)
ceske.zlato.jpg, 22kB
27.09.2011

» Kolik Vám na daních vezme stát při prodeji nemovitosti?

Převod nemovitosti, její dlouhodobé držení, výnos z nájmu, prodej se ziskem – vše podléhá zdanění. Základní orientace v daních nám umožní rozhodnout se pro nejlepší ze tří možností: platit méně, platit víc a platit navíc penále.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál e15.cz)
reality.show.jpeg, 22kB


27.09.2011

» Češi si pojišťují splátky, ale často nedostanou ani korunu.

Statisíce Čechů si platí stovky až tisíce korun měsíčně za pojištění své schopnosti splácet úvěry, ale netuší, že je pojišťovny, patřící obvykle do finanční skupiny spřízněné s bankou, jež úvěr poskytla, ve skutečnosti nechají u řady běžných a vážných onemocnění na holičkách. Splátky úvěru za vás nebudou pojišťovny například platit, když onemocníte kvůli degenerativním změnám vlivem stárnutí či viru, u řady situací v době mateřství nebo když vám, lidově řečeno, přeskočí v hlavě.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál novinky.cz)
poj.splatky.jpg, 22kB


27.09.2011

» Úrokové sazby budou růst na přelomu let 2011 a 2012.

Centrální banka potvrdila, že sazby by měly růst na přelomu let 2011 a 2012 s tím, že rizika prognózy jsou mírně ve směru nižší inflace a výrazně ve směru nižších úrokových sazeb. Inflace sice krátkodobě vzroste na začátku roku nad cíl, nicméně půjde primárně o důsledek zvýšení dolní sazby DPH. Navíc, ze zahraničí přicházejí stále viditelnější signály o zpomalování evropské ekonomiky, což se promítne i do nové prognózy ČNB, která bude projednávána v listopadu.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál e15.cz)
cnb.jpg, 22kB26.09.2011

» PORADNA - má smysl uzavření životního poj. a poj. invalidity?

Již mnohokrát jsme se zmiňovali o tom, že při sjednání hypotéky by mělo být samozřejmostí uzavření životního pojištění a pojištění invalidity pro živitele rodiny. Důvod je jednoduchý – pokud se něco stane živiteli rodiny (a nemusí jít o nejdramatičtější scénáře – stačí pracovní neschopnost, nebo úraz, který znemožní výkon stávající profese), rodina nebude moci splácet hypotéku. Přesto mnoho rodičů zcela nelogicky uzavírá na prvním místě pojištění pro děti, místo, aby pojistili sami sebe. Své děti tak paradoxně vystavují mnohem většímu riziku, než kdyby to udělali naopak.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál novinky.cz)
poj.hypo.jpg, 22kB


26.09.2011

» Lidé v srpnu 2011 brali více nových hypoték - SAZBY KLESLY.

Objem nově poskytnutých hypoték v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem stoupl o 1,3 miliardy korun na téměř 9,9 miliardy korun. Zvýšil se i počet hypoték, v srpnu si jich lidé sjednali 5891, v červenci to bylo 5078 hypoték. Pokles úrokových sazeb u hypoték byl pak tažen především poklesem úročení hypoték s pětiletou fixací, stále jsou proto hypotéky s pětiletou fixací pro klienty nejvýhodnější.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál novinky.cz)
hypo.jpg, 22kB

23.09.2011

» Nikdy neplaťte za sjednání půjčky nebo hypotéky dopředu.

Podvodníci začali v poslední době ještě více zneužívat tísnivé situace řady lidí a domácností se splácením dluhů. Jménem velkých úvěrových firem slibují lidem ve finanční tísni půjčky bez ověřování bonity, tedy jejich schopnosti splácet. Přitom v hotovosti inkasují tučnou, až několikatisícovou odměnu, se kterou zmizí. Často jdou dokonce tak daleko, že pomocí právních kliček oberou lidi i o střechu nad hlavou.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál novinky.cz)
pozor_pujcky.jpg, 22kB

» Zlato lze proměnit v peníze raz dva...

Zlato se už několik měsíců rekordně zhodnocuje. S postupujícími důsledky krize se klíčovým faktorem stala likvidita, tedy za jak dlouho lze investici proměnit v hotové peníze. Komodity jako je zlato, u nichž dříve trvalo delší dobu, než jste je prodali, dnes naopak proměníte v hotovost raz dva.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál novinky.cz)
zlato-cl1.jpg, 22kB
» Zlato zůstane i letos investičním hitem.

Ropu na pozici nejsledovanější komodity vystřídalo loni zlato. Stalo se tak díky raketovému vzestupu ceny žlutého kovu za troyskou unci. Investoři, kteří na počátku loňského roku vložili do zlata peníze, mohli být za dvanáct měsíců bohatší o 24 procent.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál e15.cz)
zlato-cl2.jpg, 24kB
» Letos lze vydělat na drahých kovech, kávě i cukru.

Kdo loni investoval do diamantů, zlata či jiných vzácných kovů, neprohloupil. Cenu těchto komodit zvyšoval už samotný fakt, že jsou tradičně považovány za bezpečné investice v době krize. Přestože některé drahé kovy se zdají některým analytikům již předražené, podle mínění většiny z nich by se jejich nákup měl investorům vyplatit i letos.

» číst celý článek (Zdroj: internetový portál novinky.cz)
zlato-cl3.jpg, 22kB
Spolupracujeme:

bib.gif, 7,4kB bib.gif, 7,4kB

Copyright © 2009-2013 FINANČNÍ CENTRUM, s.r.o. Created by CompIT - Ing. Dominik Čech
Tvorba webových stránek | SEO optimalizace